ДОДЕКАЭДР

от2020

Дек 1, 2020

(гр. dodeka —он эки, hedra — грань) — туура көп грандык-тардын беш түрүнүн бири. Д. беш бурчтуу 12 гранга, 30 кырга, 20 чокуга ээ (ар бир чокудан 3 кыр чыгат). Эгер а Д-Дин кырынын узундугу болсо, анда анын көлөмү V = a3U (15+7У5)» 7,6631. а3.

от 2020