ДОГОВОР

 гражд. укукта — гражд. укук мамилелерин түзүү, өзгөртүү же токтотууга багытталган эки же андан көп жактын (гражд. же укуктук) келишими. Бул— өз ара (2 жактуу) бүтүм болуу м-н, милдеттенме укук мамилелеринин чыгы-шындагы эң маанилүү негиздердин бири. Соц. чарбада Д. пландуу мүнөздө. Соц. уюмдардын чарб. байланышын Д. м-н бекитүү мамл. ишканалардын ортосундагы өндүрүш куралдарын ж-а каражаттарын бөлүштүрүүдө Д-дук тапшырмалар бөтөнчө мааниге ээ. Мында Д-дун формаларын пайдалануу соң. өндүрүштө эл чарбасынын пландуу өнүгүшүнүн законунун талаптарын иш жүзүнө ашыруу ишине кызмат кылат. Д-дун негизинде иш аткаруу, буюм сактоо, жүк ташуу, адабий чыг-лар басып чыгаруу ж. б. ишке ашырылат. Д. оозеки ж-а кат жүзүндө түзүлөт. Кат жүзүндөгүсүн нотариус күбөлөн-дүрөт. Кээ бир Д. тийиштүү мамл. органдарда капалат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *