— Пина д. (Припяттын куймасы) м-н Мухавец д-н (Бугдун куймасы) туташтырган суу жол. Уз. 196 км. Канал 1775-жыл-дан мезгил-мезгили м-н курулуп, 1848-ж. бүткөн. Улуу Ата Мек. согуш убагында каналдын талкаланган гид-ротех. курулуштары согуштан кийин калыбына келтирилип, реконструк- |цияланды. Канал аркылуу көбүнчө минералдык жер семирткичтер, курулуш материал, темир рудасы, карагай ташылат.

от 2020