Ф. Э. Дзержинский ат н.— СССРдеги ири металлургия з-ду. УССРдин Дзержинск обл-ндагы Днепродзержинск ш-нда. 1887—89-ж. курулган. Биринчи дүйн. согуш жылдары (1914—18) Россиядагы эң ири металлургия з-ду катары өлкө б-ча чоюн, болот ж-а прокаттын 13—14% ин берип турган. Заводдун жумушчулары рев-ялык кыймылга активдүү катышкан. 1919-ж. жумушчулар «Советская Россия» ж-а «Советская Украина» бронепоезддерин жасашкан. Улуу Ата Мек. согушка чейинки 5 жылдыктарда толугу м-н реконструк-цияланган завод согуш мезгилинде бүлгүнгө учураган. Шаар бошотул-гандан кийин (1943) завод калыбына келтирилип, кеңейтилип, реконструк-цияланган. Ленин ордени м-н сыйланган (1966).

от 2020