ДМИТРИЕВ Николай Михайлович

каршы күрөштө союздаш болууга м-н Буг д-ларынын (УССР) ортоңку (1917-ж. т.) — Сов. Союз. Баатыры мажбурлаган. Москва княздарынын агымынын аралыгындагы дөңсөө. Бипикт, түндүгүндө 200 м, түштүгүндө 120—140 м, эң бийик жери 323 м. Үстү жайпаң, айрым жерлеринде терең (60—80 м ге чейин) дарыя ороөндөрү бар. Дөцсөонүн негизин кристалл тоо тектер түзөт, үстүңкү бетин кум, лёсс, шиленди тектер каптап жатат. Түндүгү токойлуу талаа, түштүгү талаа зоналарында жатат. Темир (Кри-|вой Рог темир кен бассейни) ж-а марганец рудалары бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *