ДЙХРОЙЗМ

 (гр. dichroos — эки түстүү) — кристалл б-ча өткөндө жарыктын түрдүү багытта түрдүүчө түскө боелуп көрүнүшү. Бул кубулуш нур-ду эки багытка сындыруу касиетке ээ оптикалык бир октуу кристаллдар-да гана байкалат. Мис, жарык м-н нурданган апатит кристаллын оптикалык огу б-ча караганда ачык сары, ал эми ага тик багытта караганда я-сашыл болуп көрүнөт. Жогорку 2 багытка дал келүүчү түстөр «октук» ж-а «базистик» деп аталат. Д. крис-таллдын ар кандай багыттагы ж-а поляризациядагы нурларды түрдүүчө жутушу м-н түшүндүрүлөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *