(5. 12. 1901—15. 12. 1966) — амер. кинорежиссер, продюсер. Чикагодогу Азем өнөр академиясынан окуган. 1919— 22-ж. сүрөтчү, кийин кино тармагына өткөн. Адегенде кыска, толук мет-раждуу мультипликация фильмдерин тарткан «Апакай менен жети эргежээл», «Пиноккио» (1939), «Бэмби» (1942), «Алиса шумдуктар дын өлкөсүндө» (1951), «Уйкудагы сулуу» (1958) ж. б. Экинчи дүйн. согуш мезгилинде (1939—45) Мамл. департа-менттин заказы б-ча амер. турмушту пропагандалаган фильмдер чыгарган. 1950-жылдан документ /ж-а көркөм фильмдердин продюсерй. 1955-ж. Анахайм (Калифорния) ш-нда «Диснейленд» паркы ачылган. Анда тех. ат-тракциондун жардамы м-н Д. фильм-деринин образдары көрсөтүлөт.

Ад.:   А р н о л ь д и Э. М., Жизнь и сказки У. Диснея, Л., 1968.

от 2020