ДЙПОЛЬ

(ди…, гр. polos — уюл) — 1) электрдик диполь—абс. адңдуктары бирдей, бирок белгилери карама-каршы, бир биринен кандайдыр аралыкта жайланышкан чекиттин кош электр заряддары. Электр диполунун негизги мүнөздөөчүсү — анын диполдук моменти, к. Диполь моменти. 2) Магниттик диполь электрдик диполго окшош аныкталат. Кыймылдагы электр заряддары магнит талаасын түзөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *