ДЙНА

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. dynamis — күч) — бирдиктердин СГС системасындагы күч бирдиги. 1 г массага 1 см\секг ылдамда-нуу берген күч динага барабар. Белгилениши,— дин. 1 дин = 10-5 н (ньютон).

от 2020