— өзгөрмө электр талаа энергиясынын диэлектриктик чөйрөдө жылуулукка айланган бөлүгү. Электр талаасынын чыңалышынын чоңдугу, багыты өз-гөргөндө диэлектриктик поляризациясы да өзгөрөт. Эгер диэлектрик диполь молекуладан же начар байланышкан иондордон турса, анда ал бөлүкчөлөрдүн багытталышына же жылышына белгилүү убакыт (релаксация убакыты) талап кылынат. Натыйжада поляризация максимуму убакыт б-ча электр талаасынын чыңалышынын максимумуна дал келбейт. Электр талаасынын чыңалышы м-н электр индукция фазаларынын бир бирине дал келбегени (белгилүү бурчтун түзүлүшү) энергиянын коромжу болушун шарттайт.

от 2020