ДИЭЛЕКТРИКТЕРДИ ТЕШИП ӨТҮҮ

 (катуу заттарда) — диэлектрик-кө берилген электр талаасынын чы-ңалуусу белгилүү чоңдуктан ашкан учурда заттын диэлектрик касиетинин жоюлушу. Ар бир диэлектрик белгилүү шартта ж-а чыңалууда туруксуз абалга өтөт да, анын электр өткөрүмдүүлүгү тез көбөйөт. Диэлектрик өткөргүч абалга өткөн учурдагы электр талаасынын чыңалуусу тешип өтүүчү чыңалуу, ал эми кубулуштун өзү Д. т. ө. деп аталат. Абадагы электр учкуну ж-а газ-дардагы электр разряддар да Д. т. ө-гө кирет. Тешип өтүү чыңалуунун чоңдугу — электроизоляциялык материалдардын электр бекемдик чени. Мис, жука катмардагы слюда үчүн тешип өтүү чыңалуусу 107в/см ге жакын.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *