С12СбН3ОСН2СООН — эки улуштүү отоо чөптөрдү жоготуу үчүн колдонулуучу гербицид. Таза 2,4-Д, к. жытсыз, ак түстөгү кристалл, ал эми тех. Д. к.— фенолдой жыты жагымсыз зат, эрүү t 140,5°C, сууда жакшы эрийт. Катуу абалында ж-а суудагы эритме түрүндө сактоого болот. Отоо чөптөрдү жоготууда көбүнчө Д. к-нын сууда эрүүчү калий, натрий туздары, орг. аминдери, эфирлери колдонулат. Ө. ж-да монохлоруксус к-тасын натрийдин 2,4-дихлорфеноляты м-н кошуу ж-а феноксиуксус к-тасын хлор-лоодон алынат.

от 2020