ДИФФУЗОР

1) аэрогидроди-намикада — түтүктүн андагы агым акырындап кеңейип, басым жогорулаган бөлүгү. Д. суюктук ж-а газ жүргүч түзүлүштөрдө (суу, аба, газ ж-а нефть жүргүчтөрдө, аэродинами-калык түтүктө, реактивдүү кыймыл-даткычта) колдонулат; 2) электр акустикасында — катуу сүйлө-гүчтүн мех. термелүү системасынын айланадагы абада үн толкундарын козгоочу бөлүгү. Ал атайын кагаздан жасалып, катуу сүйлогүчтүн корпу-суна бекитилет; 3) фототехникад а — өчүп бараткан сүрөттүн фото-графиясын алуу үчүн колдонулуучу жабдык. Бул 2—3 мм аралыкта бетине алмаз м-н чийилген квадрат торлуу айнек пластинкасы же туурасы объективдин диаметришга ОДине ж-а калыцд. 0,8—1 мм ге барабар ичке айнек тилке түрүндө болот. Алар фото-аппараттын ж-а сүрөт чоңойткучтун объективине бекитилет; 4) ч о п о ө н-дүрүшүндө — суу агызып майдаланган бокситтин жегичин кетирүүчү аппарат. Мында 12—14 аппарат бириктирилип, батарея түзүлөт; 5) т а-м а к-а ш ө. ж — и д а — диффузиялык аппарат, майдаланган катуу материалдан экстракция жолу м-н сиңимдүү заттарын бөлүп алууда колдонулат. Булар —кант з-ддорунда технол. негизги жабдуулардын бири. 2,4-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *