— галактикалык тумандуулукка кирген тумандуу объектилер. Алар жарык эмиссиялык, жарык чагылдыргыч ж-а караңгы Д.. т. болуп айырмаланышат, К. Галактикалык туман-дуулуктар.

от 2020