ДИФФУЗИОНЙЗМ

 (лат. diffusio—та-ралуу, жайылуу) — бурж. этнография м-н арх-ядагы бир катар окшош мектептерди бириктирүүчү реакциялык багыт. Д. мад-ттын өнүгүшүн анын өз алдынча эволюциясы м-н эмес, элдердин жер оошууоу ж-а маданий байланыштардын бир элден экинчи элге оошуусу м-н түшүндүрөт. Д. мад-ттардын өнүгүшүндөгү эволюциялык теорияга каршы реакция катары 19-к-дын аягы—20-к-дын башында калыптанган. Д. үчүн маданий кубулуштарды тарыхый ж-а табигый шарттардан ажыратып каро.о, карто-графиялоо мүнөздүү. Д-ди бурж. окумуштуулар мад-ттын өнүгүшүндө айрым бир элге, расага өзгөчө роль таандык деген көз караш м-н раса-чыл теорияны түзүүгө пайдаланыш-кан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *