ДИФФЕРЕПЦИАЛДООЧУ ТҮЗҮЛҮШ

— берилген кириш чоңдуктун убакыт б-ча туундусун алуу үчүн колдонулуучу түзүлүш. Ал мех., электрдик, электр-мех. болуп бөлүнөт. Мында айлануучу валдын бурулуу бурчу, өзгөрмө электр чоңдуктары ж. б. кириш чоңдугу катары алынат. dx (Л Д. т-түн чыгыш сигналы x(t) =——’ кириш чоңдугунун өзгөрүү ылдамдыгын мүнөздөйт. Д. т. эсептөө түзү-лүштөрүндө, автоматтык жөндөө сис-темаларында колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *