ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯЛАНГАН БАА

 баа дифференциациясы — СССРде бирдей эле продукциям түрдүү баанын коюлушу. Мында ө. ж. ишканасынын дүң баасы кеңири диф-ференциацияланат. Бир эле буюмдун өз наркы ар бир ишканада чарба ишине карабастан, анын геогр. ордуна, жаратылыш өзгөчөлүктөрүнө ж. б. обт>ективдүү себептерге байланыштуу болот. Бул айрыкча көмүр, чым көң, карагай даярдоо, цемент ө. ж. тармагына тийиштүү. А. ч-да топурак, климат ж-а өндүрүш шарты жагынан чоң айырма болгондуктан, негизги а. ч. продуктуларынын (дан, күн карама, кант кызылча, картошка, жашылча, жемиш-мөмө ж-а мал чарба азык-тү-лүгү) сатык баасы союздук респ-ка-лар, геогр. райондор же зоналар б-ча диффоренциацияланат. Эл керектөөчү товарлардын мамл. чекене баасынын туруктуулугу, түрлөш товарларга бирдейлиги сомдун сатып алуу күчүн камсыз кылат. Ө. ж. товарларынын көпчүлүгү үчүн (кездеме, бут кийим, саат, муздаткыч, радиоприёмник ж. б.) өлкө б-ча бирдей чекене баа колдонулат. Бирок кээ бир товарды айрым райондо өндүрүүгө түрдүүчө чыгым кеткенин билүү зарыл. Ошондуктан бүткүл союздук бирдиктүү чекене баа м-н бирге алкак б-ча чекене баа (өлкөнү алкак б-ча диф-фереициациялоо) белгиленет. Буларга азык-түлүк ж-а ташууга ыңгайсыз товарлар (мебель, карагай, айнек ж. б.) кирет. Жогорудагы товарларга СССРдин терр-ясында алкактык 3 баа коюлган. Алкактык Д. б. өндүрүштүн жайгашуу шартына, өлкөнүн айрым райондорунда товардын өтүмдүүлүгү-нө жараша өзгөрүп турат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *