автомобиль, трактор ж. б. транспорт машиналардын жетелөөчү дөңгөлөктөрүнүн? кыймыл бергичине орнотулуучу механизм. Ал айлануу моментин жетелөөчү дөцгө-лөктөргө берүү м-н машина өңгүл-дөңгүл . жолдо жүргөндө ар түрдүү ылдамдыкта жүрүүнү камсыз кылат.

от 2020