ДИФФЕРЕНЦИАЛДАНУУЧУ ФУНКЦИЯ

— дифференциалга ээ болуучу функция. Д. ф. болуш үчүн областтын бардык чекиттеринде Д. ф. болууга тийиш. Бир аргументтүү функция үчүн Д. ф. туундуга ээ болушу жеткиликтүү. Үзгүлтүксүз функция-нын баары эле дифференциалдана бербейт, тескерисинче Д. ф-нын бардыгы үзгүлтүксүз болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *