ДИФТОНГ

от2020

Дек 1, 2020

(гр. diphthongos — кош үндүү, тыбыш) — эки үндүү тыбыштын бир муунда катар айтылышы. Кыргыз жерг. айтымдарында (говор) Д. делип аталган тыбыштар ow, yw, ew, yw деген тизмектен турат. W тыбышы адабий тилдеги созулма м-н айтылган сөздөрдөгү үндүү тыбышка туура келет. Мис, too-tow, cyy-cyw, nee-flew, күү-Kyw.

от 2020