ДИФОСГЕН

от2020

Дек 1, 2020

OC<^°CCl3 -хлордуу көмүр к-тасынын трихлорметил эфи-ри; чириген чөп жыттанган, абада бир аз түтөөчү, кыймылдуу, түссүз, оор суюктук; эрүү t —57°С, кайноо t 128°C. Сууда начар, орг. эриткичтерде жакшы эрийт. Сууда гидролиз-денет, аммиак ж-а амин м-н активдүү аракеттенип, мочевина же анын би-рикмелерин пайда кылат. Д. метил-хлорформиатты хлорлоодон алынат. Д. өтө уу, тумчуктургуч касиетке ээ. Биринчи дүйн. согушта ууландыргыч зат катары колдонулган.

от 2020