ДИФЕНИЛ

от2020

Дек 1, 2020

 С6Н5-СбН5 — орг. эрит-кичтерде жакшы өрүүчү түссүз кристалл; эрүү t 71°С, кайноо t 254—255°С. Ө. ж-да бензолду 750—800°Сде дегидр-лөодөн алынат. Д.— боекторду алууда алгачкы cbipbej ал эми оксидифенил- дер синтет. чайырларды чыгарууда колдонулат.

от 2020