ДИФЕНИЛХЛОРАРСЙН

(GsHsbAsCl — дифенил мышьяктуу к-танын хлор ангидриди, түссүз кристалл; эрүү t 38°С, кайноо t 333°C. Сууда эрибейт, көпчүлүк орг. эриткичтерде жакшы эрийт. Суу, жегич м-н оңой кошулат ж-а жеңил кычкылданат. Д. дифенил мышьяк к-тасын концентраңияланган туз к-тасынын эритмесинде күкүрт-туү газ м-п калыбына келтирүүдөн алынат. Ал дем алуу жолдорун дүү-лүктүрөт (чучкүртөт, жөтөлтөт). Ууландыруучу зат катары Германия биринчи дүйн. согушта колдонгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *