ДИФЕНИЛАМИН

СбН5ШСбН5 — мүнөздүү жыты бар, жарыкта карарып кете турган түссүз кристалл; эрүү t 54°С, кайноо t 302°С Сууда эрибейт. Д. анилинди анын хлордуу суутек туз-дары м-н басым алдында ысытуудан алынат. Ал ар түрдүү синтездерде (карбозол, акридин ж. б.), азо- ж-а трифенилметан боёкторун алууда, аналит. химияда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *