— жумушчу ж-а кызматчынын эмгек тартибин бузгандыгы үчүн берилүүчү жаза. Аны мекеменин же өндүрүш жайларынын администрациясы ички4 эмгек тартип эрежесин бузгандарга колдонот.

от 2020