ДИСТРОФИЯ

 (due… ж-а гр. trophe»— тамактандыруу) — зат алмашуунун бузулушунан келип чыккан патоло-гиялык процесс. Анда ткандарда сан ж-а сапат жагынан өзгөрүлгөн про-дуктулар пайда болот. Д. иннерва-циянын же кан, лимфа айлануунун ж-а түрдүү зат алмашуунун бузулушунан, инфекциядан, интоксикация-дан (уулануудан), ички бездердин туура эмес иштешинен пайда болот. Д. зат алмашуунун бузулушуна байланыштуу белок, май, углевод ж-а минерал Д-сы деп бөлүнөт. Белок Д-сы же диспротенноздор клетка ж-а клетка аралык заттарга физ.-химия-лык ж-а морфол. жактан өзгөрүлгөн патологиялык белоктордун киришине байланыштуу. Май Д-сы же липи-доздор май деполорунда майдын, ал эми ткань м-н нлеткаларда липиддер-дин сан ж-а сапат жагынан өзгөрүшү, алардын тийиштүү эмес жерлерде пайда болушу м-н айырмаланат. Май Д-сы кахексия, атеросклероз, семирип кетүү, Гоше ж. б. ооруларга алып келиши мүмкүн. Углевод Д-сында полисахарид, мукополисаха-рид, гликопротеиддердин; минерал Д-сында калий, кальций, темир, жез ж. б. заттардын алмашуусу бузулат. Д^ бир жашка чейинки балдарда көп кездешет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *