ДИСТРИБУЦИЯЛУУЛУК

 (лат. dis-tributivus — бөлүштүрүүчү), бөлүштүрүү закону—■ с(а-\~Ъ) = са-\-сЬ теңдештик м-н туюнтулган көбөйтүү амалынын касиети, Жалды шартта кандайдыр бир х* у амалына карата F(x) операторунун Д-гу F(x *y) — =F(x) *F(y) барабардыгы м-н туюнтулат. Мис, (ab)n = anba барабар дыгы даражага көтөрүү операторунун көбөйтүү операциясына дистрибуция-луу, бирок кошуу операциясына дис-трибуциялуу эмес + Ь)пФаи + Ьп.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *