ДИССОНАНС

 (лат. dissono — куүлөн-бөй угулуу) — үндөрдүн бири бирине коошпой угулушу. Д. добуштун жагымдуу угулушуна (консонанска) карама-каршы. Д-тын коошпогон үндөрү, музыкада жай, жумшак мүнөздөгү үнгө (сонанска) өтүшү аккорддук чечилүү деп аталат. Д. өзүнүн туруксуз үндүүлүгү, күчтүү мазмун-дуулугу м-н ладдын ж-а күүнүн негизи боло албайт. Бул — анын консо-нанстан айырмалоочу белгиси. Ошондуктан Д. ж-а консонанс гармонияда үндүн туруксуз угулушу деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *