ДИССИМИЛЯЦИЯ

от2020

Дек 1, 2020

(лат. dissimilis— бирдей эмес) биологияда — зат алмашуунун ассимиляцияга карама-каршы жагы. Д-нын натыйжасында орг. кошулмалар — белоктор, нуклеин к-талар, май ж-а углеводдор жөнөкөй заттарга ажырайт. Зат алмашууда Д-нын бир катар (дем алуу, ачуу, гликолиз) процесстери негизги орунду ээлейт. Бардык организмдерде суу, комур кычкыл газ, аммиак — Д-нын негизги продуктулары. Алар айбанаттарда чогулушуна жараша сыртка чыгарылат. Өсүмдүктөрдө С02нин теңи, NH3 бүт бойдон орг. заттардын биосинтези үчүн керектелет. Д. ж-а ассимиляциянын ортосундагы катыш организмдин өсүшүнө, жашына, фи-зиол. абалына жараша өзгөрөт.

от 2020