ДИССЕРТАЦИЯ

(лат. dissertatio — ойлоп табуу, изилдөө) — ил. даража алуу үчүн жазылган калк алдында корголуучу ил. эмгек. СССРде илимдин кандидаты ж-а илимдин доктору ил. даражасын алуу үчүн Д. коргоо 1932-ж. уюштурулган. Аспирантураны бүтүргөн же кандидаттык экзаменди тапшырган жог. билимдүү адамдардын диссертаңиясы жарактуу деп табылганда гана кандидаттык Д. жактоөго руксат берилет. Докторлук же кандидаттвш Д-ны жактоо СССР Мин. Советине караштуу Жог. аттестация комиссиясы (ШАК) укук берген вуздун же ил. мекеменин сове* тинде өтөт. Д. тармактык китепкана-ларда, мекемелерде ж-а архивдерде сакталат. Д-нын жалпы союздук фондусу В. И. Ленин атн. СССР мамл. китепканасында (мөдицинаныкынан башкасы, ал Мамл. борбордук мед. китепканасына берилет).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *