ДИСПРОПОРЦИЯ

 экономикалык — эл чарбасынын айрым тар-мактарынын, экон. бөлүктөрүнүн (өндүрүш каражаттарын ж-а керектөө предметтерин өндүрүүдө) бири бири м-н байланыштуу өндүрүш фазала-рынын шайкеш келбей калышы. Мындай учурда эл чарбасынын айрым бөлүктөрүндө же бүт экономи-када үзгүлтүк **волот. Д. жеке ж-а жалпы деп бөлүнөт. ЗКеке Д. белгилүү шартта болуп, кыска мөөнөткө; жалпы Д. жалпы экономиканы камтып, узакка созулат. Д. капит. экономиканын өнүгүшүн мүнөздөйт. Кайталап өндүрүүдө ишкана м-н тармактар бирдиктүү план б-ча өнүк-пөй, үзгүлтүккө учурайт. Д-нын башкы себеби: өндүрүш каражатынын жеке менчик болушу, өндүрүштүн баш аламан ‘ өнүгүшү, конкуренция-нын күчөшү. Соң. экономиканын тармактары өз ара байланышта, туура катнашта, планга ылайык өнүгөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *