телемеханика ж-а байланыш каражаттары м-н өндүрүш процесстерин диспетчердик башкаруучу түзүлүш. Д. п. диспетчер калканы м-н бирге колдонулат. Диспетчер калканында кабар берүүчү түзүлүштөр, телебашкаруу ачкычтары ж-а приборлор орнотулат. Анда сигналдык лампалар, башкаруучу, сигнал берүүчү кнопкалар жайгаштырылат. Д. п. бир же эки орундуу, бети жантык стол түрүндө жасалат.

от 2020