ДИСПЕТЧЕРЛӨӨ

от2020

Дек 1, 2020

— ишканада, курулушта өндүрүш процесстерин оперативдүү контролдоону борборлоштуруу ж-а башкарууну координациялоо. Ал эң жог. техника-экон. көрсөткүчтөргө жетишүү, өндүрүштүк программаны аткаруу үчүн ишкананын айрым бөлүмдөрүнүн же ишканалар тобунун шайкеш иштешин көздөйт. Д.— энергетика, ө. ж., транспорт, курулуш, а. ч., соода иши ж. б. тармакта башкаруунун бирден бир куралы. Д. ишканада төмөнкү иштерден турат: а) өндүрүштүк графиктин, сменалык, суткалык тапшырмалардын аткарылышын эсепке алуу ж-а информациялоо; б) пландуу тапшырманын, календардык графиктин аткарылбай калыш себебин анализдөө, аны жоюу үчүн чара көрүү; в) өндүрүш тар-мактарынын күндөлүк ишин координациялоо; г) тапшырма ж-а график-ти аткаруу үчүн өндүрүштү даярдоого оперативдүү ж-а уюшкандык м-н жетекчилик кылуу. Д. так оперативдүү календардык өндүрүш ‘ планы-нын негизинде жүргүзүлөт ж-а байланыштын, сигнализациянын эң жаңы куралы м-н жабдылат.

Ад.:   Малов В. С, Мешков В. К., Диспетчерские пункты энергетических систем, М.— Л., 1955; Технология и организация строительного производства, под ред. И. Г, Галкина, М., 1959.

от 2020