автоматика ж-а телемеханика каражаттарын пайдаланып, т. ж. станцияларында поезддердин кыймылын бир пункттан башкаруу системасы. Д. б-да автоблокировка, теле-башкаруу ж-а телесигиалдоо аппара-турасы, станцияларда көрсөткүч белгилерди ж-а сигналдарды жерг. башкаруу түзүлүштөрү, борборлоштурулган диспетчердик аппарат, поезддер-ди автоматтык түрдө каттап туруучу түзүлүш ж. б. болот. Стайциялар ж-а разъезддөр аркылуу поезддерди кабыл алуу ж-а жөнөтүү иштерин башкаруу пунктундагы поезддик диепет-чсрлөр аткарып, аларды токтоосуз өткөрүү светофор м-н автоматтык түрдө жөнгө салынат. Борб. башкарууну пост башкарылуучу участка-лардан бир кыйла алыс болуп, ортодогу станңиялар бир жерден башкарылат. Д. б. бир колеялуу т. ж-до колдонулуп, аларда поезддерди өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 25—30% жогорулатуу м-н кеп учурларда катарлаш экинчи жолду курбоого ж-а тейлөөчү адамдардын санын азайтууга шарт түзөт.

Ад.:   Пенкин Н. Ф., Диспетчерская централизация, М., 1963.

от 2020