дисперсиялык системадагы бөлүкчөлөрдүн өлчөмдөрүн аныктоо методдору. Д. а. ТҮРДҮҮ жолдор м-н жүргүзүлөт: се-диментаңиялык, оптикалык ж-а электрондук микроскопия, кондуктометр-лик, нефелометрлик, диффузиялоо ж. б. Д. а-дин мааниси чоң. Топурак, тоо кени, курулуш материалы, куйма ж. б. заттар көп касиеттерин дис-персиялуулугуна жараша өзгөртөт. Д. а. илимдин ж-а өндүрүштүн түрдүү тармактарында системалардын (суспензия, эмульсия, золдор, адсор-бенттөр ж\ б.) дисперсиялуулугун аныктоодо колдонулат.

Ад.:   Рабинович Ф. М., Кондукто-метричеокий метод дисперсионного анализа, Л., 1970.

от 2020