ДИСПЕРСИЯЛУУЛУК

(лат. diaper-sus = чачылган) = дисперсиялык емс- темалардагы бөлүкчөлөрдүн өлчөмүнүн мүнөздөмөсү. Заттар канчалык майдаланган болсо, алардын Д-гу ошончолук жогору, б. а. Д. бөлүкчөлөрдүн диаметрлЪрине тескери пропорциялуу. Д. бөлүкчөлөрдүн бетинин аянтын аныктап, көлөмүнө бөлүү м-н табылат. Бөлүкчөлөрү бирдей өлчөмдөгү заттар монодисперсия-луу, ал эми ар түрдүү өлчөмдөгү бөлүкчөлөрдөн турган заттар полидис-пөрсиялуу деп аталат. Д.— дисперсия системаларынын эң негизги мүнөздөмөсү. Д-уна жараша заттардын физ.-хим. касиеттери өзгөрүп турат. Кесек дисперсиялык системаларга суспензия, эмульсия, түтүн, туман, тоо-кен бөлүкчөлөрү ж-а куймалар, ал эми майда дисперсиялуу системаларга коллоиддик эритмелер кирет. Д. дисперсиялык анализ методу м-н аныкталат. Ал пигменттерди, жер семирткичтерди, пестициддерди, дарыларды ж. б. күкүм же майда тоголок заттарды жасоодо ж-а пайдаланууда технол. көрсөткүч катары чоң мааниге ээ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *