ДИСНА

от2020

Дек 1, 2020

— БССРдин Полоцк обл-нда-гы дарыя (баш жагы Литва ССРин-де), Батыш Двиңанын сол куймасы. Диснай көлүнөн агып чыгат. Уз. 178 км, алабынын аянты 8180 км2. Көбүнчө кар-жаан суусунан куралат. Ноябрдын аягында тоңуп, апрелдин башында ачылат. Д-нын чатында Дисна ш. жайгашкан.

от 2020