ДИСЛОКАЦИЯ

(лат. dislocatio — жылытуу, оошуу) — тоо тек катмар-ларынын алгачкы жаткан абалынан козголуп өзгөрүшү. Д. жер кыртышында болгон тектоникалык кыймыл-дардан, магманын аракетинен, метаморфизм ж-а экзогендик процесстердин (мөңгүлөрдүн жылышы, жер көчкү, карст, агын суу эрозиясы ж. б.) таасиринен жүрөт. Д. жалпысынан бүктөлүү (пликативдүү) Д. ж-а сынып ажыраган (дизъюнктивдүү) Д. деп бөлүнөт. Бүктөлүү Д. эки капталдан кысылган тоо тек катмарларынын ар кандай түрдө ж-а көлөмдө ийилип буктөлүшүнөн, сынып ажырата н Д. тик ылдый же өйдө багыттагы күчтүн натыйжасында тоо тек катмарларынын сынып ажырашынан же бир катмар жылып келип экинчисин басып калышынан пайда болот. Багыты б-ча радиалдуу (Жердин радиусуна жарыш тик багытталган күчтөн ылдый жылытуу) ж-а г о р и-вонттук же тангенщиалдуу (горизонт багыты б-ча болгон күчтөн туура аке өвде жылытуу) Д. дөп ажыра- тылат. О. эле, к. Тектоникалык жы-лышуулар,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *