(лат. discrimma-tio — ажыратуу, бөлүү) — 1) айрым адамдарды же улуттарды, элди расалык, улуттук, жыныстык ж. б. белгилерине карата укуктан ажыратуу ж-а укуктарына чек коюу. Бурж. мамлекеттерде расасына, улутуна карата Д. айрыкча кеңири жайылган. АКШда индеецтерге, негр, кытайлар-га каршы Д. ачык эле жүргүзүлөт. Капит. мамлекеттерде аялдарга, жаштарга төмөндөтүлгөн эмгек акы төлөө, саясий, диний ишенимдеринө карата укугун чектөө Д-сы көп колдонулат. 2) Д. эл аралык мамиледе бир мамлекеттин өкүлдөрүнө, мекемелерине же граждандарына башка мамлекеттин өкүлдөрүнө, мекемелерине же граждандарына караганда кем укук берүү. Д-ны жүргүзүү адатта реторсия (каршы жооп) туугузат. Д-нын бардык түрлөрүнө каршы СССР эл аралык мамиледе соң. өлкөлөр м-н бирге күрөш жүргүзүп келе жатат.

от 2020