ДИСКА ЛОО

от2020

Дек 1, 2020

— топурактын үстүңкү катмарын дискалуу мала ж. б. жум-шарткыч м-н иштөө. Топуракты жумшартуу ж-а майдалоо дискалардын орнотулушуна, агрегаттын салмагына, топурактын өзгөчөлүгүнө жараша болот. Чым көцдүү саздак жерлерди өздөштүрүүдө Д-ну колдонуу эң мыкты натыйжа берет. Дис- » каланганда өсүмдүк зыянкечтери, отоо чөптөр жок кылынат.

от 2020