ДИСКА ЛОО

— топурактын үстүңкү катмарын дискалуу мала ж. б. жум-шарткыч м-н иштөө. Топуракты жумшартуу ж-а майдалоо дискалардын орнотулушуна, агрегаттын салмагына, топурактын өзгөчөлүгүнө жараша болот. Чым көцдүү саздак жерлерди өздөштүрүүдө Д-ну колдонуу эң мыкты натыйжа берет. Дис- » каланганда өсүмдүк зыянкечтери, отоо чөптөр жок кылынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *