ДИСАХАРИДДЕР

б и о з д о р — моле-куласында гликозид байланыштары м-н бириккен, моносахариддердинжж калдыгы бар углеводдор. Кислоталар-дын ж-а гликозидаз ферменттеринип таасири м-н Д. моносахариддерге чейин гидролизденет. Д.. калыбына келтирүүчү (мальтоза, лактоза ж. б.) ж-а калыбына кеятирбөөчү (трегало-за, сахароза ж. б.) болуп бөлүнөт. Алар табигый заттардан (кызылча-дан—сахароза, сүттөн—лактоза) ж-а полисахариддерди, олигосахариддер-ди, гликозиддерди толук эмес гидро-лиздөөдөн синтет. жолдор м-н алы’ нат. Сахароза, лактоза ж-а мальтоза тамак-аш ө. ж-да колдонулат.

Ад.:   Химия углеводов, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *