ДИРИЛДӨӨ

от2020

Дек 1, 2020

 — механикалык термелүүлөр. Техникада (магяиналарда, механизмдерде, курулушта, конструкцияда ж. б.) пайдалуу ж-а зыяндуу Д-лөр болот. Пайдалуу Д. сырттан атайын дирилдеткич м-н козголуп, курулуш ишинде, жол куруучу ж. б. машиналарда (к. Дирилдөө машинасы) ар түрдүү техно л. операцияларды жүргүзүүгө пайдаланылат (к. Дирилдек курсу, Дирилдек плита, Дирилдек жөндөгуч, Дирилдек өзгөрт-куч). Пайдалуу Д-нү козгоонун мех., кинематикалык, параметрдик, өзү козголуучу жө автотермелүүчү түрлөрү бар. Зыяндуу Д. транспортто, кыймылдаткыч, турбина ж. б. машиналар иштегенде пайда болуп, иштөө тартибине ж-а организмге терс таасир тийгизет. Зыяндуу Д-нү жок кы-ПУУ үчүн андан сактануу чаралары көрүлөт (к. Дирилдөвну баскыч).

от 2020