—10 мгц тен 10 кг ц ке чейинки жыштыктагы мех. термелүүнү козгоочу каражаттар м-н методдордун ж-а дирилдөөнү башкаруу, өлчөө, текшерүү, о. эле зыяндуу дирилдөөгө каршы күрөшүү ыкмаларынын жыйындысы. Д. т-нын каражаттарына пайдалуу жумушту аткаруу (топуракты ж-а’ бетон аралашмасын тыгыздоо ж-а ныктоо, сыноолорду жүргүзүү ж. б.) үчүн ди-рилдетилүүчү дирилдөө машинасы, приборлор ж-а түзүлүштөр, дирилдөөнү башкаруучу, өлчөөчү аппарат-тар ж-а зыяндуу дирилдөөнү токтотуучу, басацдатуучу, жок кылуучу түзүлүштөр кирет. Булар 500 гц ке чейинки жыштыктагы термелүүнү берүүчү борбордон четтөөчү, электр-магниттүу (50—100 гц), поршендүү (1—80 гц), кривошип-шатундуу (1— 20 гц) дирилдетип жүргүзгүчтөр м-н кыймылга келтирилет. Дирилдөвнуц параметрлери (которулушу, ылдамдыгы ж-а ылдамдануусу, жыштыгы, фазасы, амплитудасы) виброметр ж-а акселерометр м-н өдчөнөт. Дирилдөд-нү өлчөөчү аппаратура билдиргичтен, өзгөрткүчтөн, анализдегичтен, көрсөтүүчү ж-а каттоочу прнборлордон, сигиалдык түзүлүштөн турат. Д. т-нын негизги милдеттеринин бири — адамдарды, машиналарды, приборлорду, курулуштарды зыяндуу дирилдөөнүн таасиринен сактоо. Бул үчүн дирилдөвну баскыч, статикалык ж-а динамикалык теңдегпчтер, инерцяя-лык ж-а серпилгич элементтер кеңири колдонулат.

Ад.:   И о р и ш 10. И., Виброметрия, 2 изд., М., 1963; Вибрационная техника, М., 1966; Вы х о в с кий Ш. И., Основы теории вибрационной техники, М., 1969.

от 2020