— проценти аткаруучу органга термелүу кыймылын бере турган машина. Д. м-нын термелүү жыгнт. гц тин жүздөгөн үлүшүнөн 10 кгц ке жетип, термелүү амплитудасы 1 м ден мкм дин үлүшүнө чейин болот. Д. м. жүргүзгүчү-нүн түрү б-ча мех., электрдик, гид-равликалык, пневматикалык; берилген энергияны мех. термелүү энер-гиясына айландыруусуна жараша борбордон четтөөчү, поршендүү, кри-вошип-шатундуу, электромагниттүү, электр динамикалык, пьезоэлектрдик; жумуш иштөөчү органынын кыймыл траекториясынын формасы б-ча түз сызыктуу, тегеренме, эллипс ж-а бурама сыяктуу термелме ж. б. болун бөлүнөт. Д. м. өндүрүштүн көп тармактарында — курулушта ж-а курулуш материалдарын даярдоодо (к. Дирилдек плита), темир-бетон конструкцияларын калыпка куюуда, тоңгон жерлерди иштетүүдө (к. Дирилдек курсу), автоматтык катарда тетиктерди ташуучу конвейердө (к. Дирилдек транспорт), тоо-кен о. ж-н-да, тектп бургулоодо, жүктоөдо ж-а ташууда ж. б. көп тармакта кеңири колдонулат.

Ад.:   Повидай л о В. А., Силин Р. И., Шжгель В. А., Вибрационные устройства в машиностроении, М.— К., 1962.

от 2020