ДИРИЛДЕТКИЧ

вибратор жалпы алганда мех., электромагниттик ж. б. термелүүлөр пайда боло турган ар кандай система (мис, кыл, камертон, маятник, термелүү контуру). Д. техникада — жекече ж-а дирилдөө машинасы м-н жабдуулардын түйүнү катары пайдаланылуучу мех. термелүүлөрдү пайда кылууда колдонулуучу дирилдөө козгогуч. Ал бетон аралашмасын тыгыздоо, чубурма ж-а кесек материалды ташуучу дирилдек конвейердө, конструкцияны, приборду ж-а аппаратты сыноо-до ж. б. кеңири колдонулат. Д. электр олчөө техникасында — дирилдек приборлордун кыймылдуу бөлүгү. Д. р а д и о ф и з и к а д а ж-а р а-диотехникада — өзгормө ток өткөндө электромагнит толкундарын таратуучу түз сызыктуу өткөргүчтүн кесиндиси. Мис, жөнөкөй антенна же татаал антеннанын элементи (бөлүгү) зымдуу Д. болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *