ДИРИЛДЕТКИЧ

от2020

Дек 1, 2020

вибратор жалпы алганда мех., электромагниттик ж. б. термелүүлөр пайда боло турган ар кандай система (мис, кыл, камертон, маятник, термелүү контуру). Д. техникада — жекече ж-а дирилдөө машинасы м-н жабдуулардын түйүнү катары пайдаланылуучу мех. термелүүлөрдү пайда кылууда колдонулуучу дирилдөө козгогуч. Ал бетон аралашмасын тыгыздоо, чубурма ж-а кесек материалды ташуучу дирилдек конвейердө, конструкцияны, приборду ж-а аппаратты сыноо-до ж. б. кеңири колдонулат. Д. электр олчөө техникасында — дирилдек приборлордун кыймылдуу бөлүгү. Д. р а д и о ф и з и к а д а ж-а р а-диотехникада — өзгормө ток өткөндө электромагнит толкундарын таратуучу түз сызыктуу өткөргүчтүн кесиндиси. Мис, жөнөкөй антенна же татаал антеннанын элементи (бөлүгү) зымдуу Д. болот.

от 2020