— электро-мех. дирилдегич м-н төмөнкү чыңа-луудагы туруктуу токту жог. чыңа-луудагы туруктуу токко өзгөртүүчү электр аппараты. Анын туруктуу ток булагына (көпчүлүгү 2,5—2,4 е чы-ңалуудагы электр аккумуляторго) мезгил-мезгили м-н бириктирилген электромагнити учуна контакттар бекитилген серпилгич пластинканы (якорду) термелтип дирилдетет. Якорь дирилдегенде, контакттар 5 (к. сүрөт) ток булагын кезеги м-н трансформа-тордун 1-оромунун бирде биринчи жарымына, бирде 2-жарымына бириктирет. Натыйжада трансформатор-дун 2-оромунда жогорулаган өзгөрмө чыңалуу пайда болот да, ал контакт 4 м-н бир белгидеги пульсацияланган чыңалууга өзгөртүлөт. Андан кийин чыңалуунун пульсациясы электр чыпкасы м-н жөнгө салынып, Д. ө-түн чыгыш клеммаларында жог. чыңа-луудагы туруктуу ток алынат. 2-0-к-дын 40—50-жылдарында Д. ө. Чыгыш чыңалуусу 450 в ж-а кубаттуулугу 75 е т ка чейинки электр тотунун булагы катарында чыгарылып, чакан габариттүү радиоаппаратурада колдонулган. 1960-жылдан Д. ө-түн ордуна кубаттуу импульстук транзистор кол-долунуп жатат. Радиотехникада төмөнкү чыңалууда иштөөчү транзис-торлордун пайда болушу м-н Д. өзгөрдү жасоо бир кыйла азайды.

Ад.:   Гершгал Д. А., Расчет и конструирование вибропреобразователей, М., 1956.

от 2020