ДИРИЛДЕК ТРАНСПОРТ

 — дирилдөө машиналарынын чубурма ж-а кесек материалдарды, жуурулган аралашма м-н суюктуктарды бир багытта жылдыруучу дирилдек органы. Д. т-тун жумуш аткаруучу элементтерине дирилдек конвейер, дирилдек насостор, дирилдек чанак ж. б. кирет. Дирилдек конвейер завод-фабрика, тегирмен, шахта, курулуш, карьер ж. б. өндүрүштө колдонулат. Аны м-н 100 м ге чейинки аралыкка горизонталь, жантык ж-а вертикаль багытта чубурма ж-а кесек материалдар, заготовка ж-а тетиктер ташылат. Дирилдек насостор сууну бийикке чыгаруу ж-а булганч суюктуктарды агызуу үчүн пайдаланылат. Дирилдек чанактар заготовкалар м-н тетиктерди автоматтык катардагы ста-ноктор м-н технол. түзүлүштөргө тууралап берет. Жабык вагондон чубурма материалды түшүрүп алуучу кээ бир машиналардын иштеши да дирилдөө кубулушуна негизделген. Д. т. дирилдек конвейердеги муздатуу, жылытуу, кургатуу, аралаштыруу, дирилдек калбырда көлөмүнө жараша бөлүштүрүү, суусун сарыктыруу сыяктуу түрдүү технол. процесс м-н кошо да иштетилип пайдаланылышы мүмкүн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *