ДИРИЛДЕК ТОРЧО

 — бир жолу куюлуп алынган кумдуу куюу калыбын талкалоо ж-а формага келтирүүчү аралашманы каткан куюлма тетик-тен ажыратып алуу үчүн колдонулуучу түзүлүш. Куюу калыбы орнотулган Д. т. пневматикалык дирилдеткич же мех. жүргүзгүч м-н иштетилет. Мех. торчолор инерциялык ж-а эксцентрдүү деп айырмаланат, булар пневматикалык торчого караганда электр энергиясын абдан эле аз сарп кылат. Д. -т-до формага келтирүүчү аралашма бөлүп ажыратыл-ганда, торчодогу тешик аркылуу ылдый түшөт да, анан кайра пайдала- £ нылат, ал эми куюлма тетик иштетүүгө жиберилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *