-жумуш аткаруучу платформасына дирилдетип сыналуучу буюм же калибрленүүчү дирилдек апнаратуранын билдиргич-т>ри бекитиле турган дирилдетип сыноочу же калибрлөөчү машина. Анын универсал ж-а атайын колдонулуучу түрлөрү бар. Универсал Д. с-дин пл&тформасынын термелүү амплиту-дасын ж-а жыштыгын белгилүү бир диапазондо өзгөртүүгө болот. Мунун бир компонен-;туү Д. с-и кеңири таралган, анын платформасы өз бетине перпендикуляр болуп, түз сызыктуу термелет. Кээде Д. с. платформасы Одөн 90°ка чейин жантайтуучу түзүлүш м-н жабдылат. Д. с-дин негизги типтери мех., гидравликалык, элек-тродинамикалык, пьезоэлектрдик болун айырмаланат. Бул стендде буюмдардын дирилдөө таасирине туруктуулугу сыналат.» Дирилдөө ченегич аппаратураны калибрлөөгө амплиту-далык, амплитуда-жыштык, фаза-жыштык ж-а темп-ралык мүңөздөмө-лөр алуу ж-а билдиргичтердин сез-гичтигин белгилөө кирет.

от 2020