ДИРИЖЕР

от2020

Ноя 30, 2020

(фр. diriger — багыттоо, башкаруу) — муз. чыгарма аткарып жаткан коллективди (оркестр, хор, ансамбль, онералык ж-а балеттик труппа) башкаруучу киши. Д. репетицияларда даярдоо жумуштарын жүргүзүп, спектакль м-н концерттер-де музыканын нота б-ча аткарылышын камсыз кылат. Мурда вокалдык же аспаптык капелланын Д-у капельмейстер, орустун чиркөө хорунун Д-у регент деп аталган. Хор башкаруучу — хор Д-у же хормейстер деп аталат, к. Дирижёрлук кылуу.

от 2020